Załóż eKonto w promocji i zgarnij

do 150  zwrotu od mBanku*

oraz 150  od Bankier.pl**!

Kampania została zakończona.

Dziękujemy Wszystkim za udział!
Aktualne promocje są dostępne na stronie zgarnijpremie.pl

1To nie jest oferta. 0 zł za prowadzenie eKonta standard i 0 zł za prowadzenie eKonta plus przy wpływie 1000 zł w miesiącu. 0 zł za kartę przy 5 transakcjach w miesiącu na dowolną kwotę. 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów Planet Cash, Euronetu i BZ WBK S.A. w Polsce z eKontem standard (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 1,30 zł) i 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce z eKontem plus (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 1,30 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach.
Promocja „eKonto z premią – II edycja” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 20.08.2018 r. do 14.01.2019 r. zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus (zwanego dalej eKontem promocyjnym) wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku (karta promocyjna) i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi i/lub płatności telefonem BLIK. Premię za transakcje wypłacamy w postaci zwrotu na rachunek eKonto promocyjne w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną i/lub transakcji BLIK. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 5 do 9 transakcji, w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 10 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 10 do 14 transakcji, w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 20 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz 15 lub więcej transakcji, w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 30 zł). Aby otrzymać maksymalny zwrot 30 zł miesięcznie – 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną/lub transakcji BLIK – należy dokonać w danym miesiącu kalendarzowym wymaganej liczby transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK, nie anulować transakcji do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcje zostały wykonane (rozumiane jako zwrot towaru), zapewnić jednorazowy wpływ na eKonto promocyjne w wysokości min. 1000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym nie może być to przelew z innego rachunku należącego do Uczestnika Promocji, oraz zapewnić w danym miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Łączna wartość premii za transakcje w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 150 zł.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz uzyskania premii określone są w regulaminie promocji „eKonto z premią – II edycja”, dostępne u operatorów mLinii, w placówkach mBanku oraz na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/konto-standard-w-promocji/. Szczegółowe informacje określone są w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczych objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

2Warunkiem otrzymania premii w wysokości 150 zł od Bankier.pl jest dokonanie rejestracji w promocji i złożenie wniosku poprzez stronę https://ekonto3.zgarnijpremie.pl. W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu zawarcia umowy o eKonto Standard lub eKonto Plus w mBanku. W trakcie składania wniosku należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu Banku, podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz współpracujących z Bankiem na podstawie umowy, w tym drogą telefoniczną i poprzez środki komunikacji elektronicznej, oraz nie odwołać w ten sposób udzielonej zgody w okresie Promocji. W trakcie składania wniosku należy także zachować numer nadany przez Bank przy wypełnianiu Wniosku o Produkt poprzez Stronę Promocji (numer nadany przez bank składa się z trzech liter RAC i 9 cyfr i powinien pozostać niezmieniony od momentu rozpoczęcia procesu składania Wniosku o Produkt do momentu zawarcia umowy dotyczącej Produktu Banku, którego dotyczy Wniosek o Produkt). Podpisać w ciągu 1 miesiąca od przesłania wniosku umowę o prowadzenie eKonta w mBanku (nie później niż do 21.11.2018). W okresie 2 miesięcy od zawarcia umowy na eKonto (nie później niż do 21.01.2019) dokonać aktywności na otwartym rachunku, należy zrealizować co najmniej pięć (5) transakcji w miesiącu, w którym zawarto umowę o Produkt lub w miesiącu bezpośrednio po nim następującym (dotyczy transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez Uczestnika, przelewy wewnętrzne nie będą wliczane).